Hurtigport / High speed door Novosprint® Duo

Ta kontakt

NOVOSPRINT Duo har to uavhengig kontrollerbare dørvinger i én døråpning. De muliggjør sikker adskillelse av kjøretøy- og passasjertrafikk eller kan, om nødvendig, lage en tofelts gaffeltruckpassasje. Og når du trenger hele dørbredden, kan du også bruke begge dørvingene samtidig. NOVOSPRINT Duo hurtigport kan ettermonteres på eksisterende bygninger når som helst og sparer ofte kostbar montering av en egen gangdør.

NOVOSPRINT hurtigport har et horisontalt åpningsprinsipp. I stedet for å rulle oppover, åpner dørbekledningen seg sideveis i løpet av sekunder og gir umiddelbart en klar oversikt over plassen bak.