Tilfluktsromsluke GL

Model: GL-10, GL-35
Ta kontakt

Denne serien av kompakte stålluker, dører og porter er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom.
Andre anvendelsesområder er trykk-/ gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring m.fl.

Konstruksjon
Dørkarmen er tilvirket av vinkeljern med forankringsbolter for direkte innstøping i vegg. Dørbladet er laget av en kompakt stålplate med tykkelse avhengig av ønsket beskyttelsesnivå, og har et pakningsspor med neoprenpakning. Døren lukkes med en dørvrider som trekker dørbladet mot karmen på tre punkter. Den ytre dørvrideren er utstyrt med øre for hengelås. Ekstra lås kan leveres etter kundens ønske. GD-10 og GD-35 dører kan leveres med svingbar terskel for terskelfri adkomst i fredstid.

Ulike materialer tilpasset ulike bruksområder
Trykkluker brukes der det er behov for å beskytte omgivelsene mot eksplosjonstrykk. Våre trykkluker motstår trykk fra 2 kPa, og opp til 1100 kPa. De kraftigste er utviklet for tilfluktsrom og fjellanlegg. Disse leveres uisolerte, i massivt stål. Vi utvikler trykkluker i ulike materialer som stål, rustfritt/syrefast stål og betong. Andre bruksområder kan være kraftverk, trafostasjoner, gassanlegg, militære og sivile anlegg.

Alternativ montering
Etter dispensasjon kan det tillates at GD- og 2GDD dørene blir ettermontert i eksisterende vegger ved hjelp av gjennomgående gjengestenger. DSB har utarbeidet en spesiell anvisning for slik ettermontering. I nye tilfluktsrom skal dørene alltid støpes inn.

Overflatebehandling
Dørene leveres som standard grunnet med sinkfosfat primer. De kan også leveres varmforsinket.

Eksplosjonstrykk
Dørene er godkjent for følgende eksplosjonstrykk med lang varighet:

GD-50, GL-35: 300 kPa initialtrykk, tilsvarende 1100 kPa reflektert trykk.
GD-35, 2GDD-35, GP-35: 100 kPa initialtrykk, tilsvarende 300 kPa reflektert trykk.
GD-10, 2GDD-10, GP-10, GL-10: 25 – 40 kPa statisk trykk avhengig av dørstørrelse.

Forespørsler
Ved forespørsler og og bestilling bes oppgitt:

Type, monteringsmåte og lysmål
Slagretning (iflg. NS 549)
Tilleggsutstyr