Skjermdør EMP

Model: NORFO BGAE-40
Ta kontakt

NORFO BGAE-40-dører og luker benyttes i bygninger, containere og rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. Typiske eksempler på bruk er i kontrollrom, datarom, operasjonsrom og rom for teleteknisk utstyr.

Konstruksjon
Dørbladet er utført av rustfrie stålplater med en kjerne av hardpresset mineralull, og har en kraftig elektrisk ledende pakning.
Dørkarmen og terskelen er utført av rustfrie hulprofiler og leveres i standardutførelse for innsveising. Alternativt kan dørkarmen leveres for innstøping eller for fastbolting.
Skjermdøren er utstyrt med en kraftig dørvrider som trekker dørbladet mot karmen. Tiltrekkingen er justerbar for å sikre optimal kompresjon av pakningen. Døren leveres som standard med vriderhåndtak på begge sider, men kan alternativt leveres med vriderhåndtak kun på den ene siden.

Vedlikehold
Skjermdør EMP BGAE trenger lite vedlikehold sammenlignet med for eksempel dører med knivkontakter. Den er blitt funksjonstestet ved åpning og lukking 20.000 sykluser uten at det er registrert skader.

Overflatebehandling
Da døren tilvirkes i rustfritt materiale, leveres den som standard ubehandlet. Med hensyn til maling, se monterings- og vedlikeholdsanvisning.

To-fløyet dør
To-fløyet skjermdør er tilvirket på samme måte som en-fløyet. Passiv fløy er lukket med skåter som kun kan betjenes fra innsiden.
Alle testresultater for skjermvirkning, lydisolasjon og tetthet refererer seg til en-fløyet dør. To-fløyet dør kan ha litt lavere ytelser.

Elektromagnetisk skjermvirkning
Skjermdøren er i tillegg testet for EMI (Electro Magnetic Interference) i flg. MIL STD-285 med utvidet måleområde og antenner plassert i senter av dør.
Skjermdøren er testet av Forsvarets Forskningsinstitutt med simulert EMP (Electro Magnetic Pulse) iht. NATO dokument SHAPE 220.2.2.5/SHORC/C83 med følgende resultat:

Demping 60 cm innenfor dør : 115 dB
Demping 30 cm innenfor dør : 96 dB
NATOs krav til EMP-beskyttelse refererer seg til plane bølger slik de fremkommer i ovennevnte test, og kravet er 80 dB demping i en avstand på 100 cm innenfor døren.

Luft- og gasstetthet
Døren er testet etter NS 3206.

Lydisolasjon
Skjermdøren er testet for lydgjennomgang ifølge NS 3150, og tilfredsstiller lydklasse 30 dB.

Brannmotstand
Døren er ikke testet, men en dør med tilsvarende oppbygging av dørbladet er testet og tilfredsstiller kravene til klasse A 30 ifølge NS 3919.

Brukt som ytterdør

Eksponering for nedbør vil kunne medføre korrosjon på pakningen, hvilket svekker dempingsgraden. Hvis døren må benyttes som ytterdør, kan pakningen leveres i et materiale som ikke medfører galvanisk korrosjon, med det vil generelt gi noe dårligere demping enn med standardpakningen.

Tilleggsutstyr

  • Klemlist for feste av folie eller netting til dørkarm
  • Forskjellige låser som beskrevet 
  • Lakkert
  • Elektrisk vrideroperasjon. Datablad kan oversendes på forespørsel.

Forespørsler
Ved forespørsel og bestilling bes oppgitt:

  • Dørtype / dimensjon
  • Slagretning (iflg. NS 549)
  • Innfestingsmåte / type vegg
  • Tilleggsutstyr

Alternative monteringsmåter 

Elektrisk operert vrider
Vridermekanismen kan utstyres med en elektrisk aktuator slik at vrideren åpner ved impuls fra et betjeningsorgan, f.eks. trykknapp, kortleser e.l.
Denne funksjonen kan kombineres med en elektrisk døråpner.

Pneumatisk operert vrider
Ved spesielle behov kan pneumatisk eller elektropneumatisk operasjon av vridermekanismen tilbys.

Magnetkontakter
Døren kan leveres med magnetkontakter som visert status for dørblad lukket og dørvrider lukket.

FDV / Produktblad - EMP dør og luker

5101 Norfo EMP Skjermdør BGAE 40
En-fløyet dør - modulmål Utvendig karmmål B x H (mm) Vekt (Kg)
09 x 21M 890x2090 110
10 x 21M 990x2090 120
12 x 21M 1190x2090 140

 

To-fløyet dør - modulmål Utvendig karmmål B x H (mm) Vekt (Kg)
15 x 21M 1490x2090 175
18 x 21M 1790x2090 205

21 x 21M

2090x2090 235