Kraftverksdør- og kraftverksport

Kraftverksdør (KD) og kraftverksport (KP)
Model: KD-10, KD-20, KD-35, KP-10
Ta kontakt

Denne serien med kraftverksdører- og porter er utviklet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og leveres i henhold til deres spesifikasjoner. Dørene brukes blant annet i kraftforsyningsanlegg og tunnelinnganger, hvor det er behov for sikring mot uønsket inntrenging og/eller eksplosjonstrykk og splinter.

Konstruksjon
Dørkarmen er tilvirket av vinkeljern med forankringsbolter for direkte innstøping i vegg. Dørbladet er laget av stålplate dimensjonert etter ønsket beskyttelsesnivå. Det er ingen pakning mellom dørblad og karm. Alternativt kan dørbladet utføres som et ventilasjonsgitter. Kraftverksdørene lukkes med dørvridere på begge sider av dørbladet. Utvendig dørvrider har beslag for hengelås. I tillegg kan døren leveres forberedt for montering av lås type Assa 713 som spesifisert av NVE (lås medfølger ikke). Andre typer låser kan tilpasses etter ønske, f.eks. tilholderlås FAS 309 eller sylinderlås Assa 8788.

Overflatebehandling
Kraftverksdørene leveres som standard grunnet med sink-fosfat primer. De kan også leveres varmforsinket.

Beskyttelsesnivå
KD-20 og KD-35 gir beskyttelse mot splinter og eksplosjonstrykk i tillegg til å hindre uautorisert adkomst.
KD-10, KP-10 og gitterdører/porter hindrer primært uautorisert adkomst.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

Dørtype og lysmål
Slagretning (iflg. NS 549)
Låstype
Varmforsinket (tillegg)
Ventilasjonsrister i følge NVEs spesifikasjoner kan også leveres.

Standard størrelser, lysåpning:
B (mm): 800, 900, 1000
H (mm): 1900, 2100
Lysåpning høyde, H (mm): 1900, 2000, 2100

  Karmvinkel Dørbladtykkelse
KD-10 70x70x7mm 10mm
KD-20 70x70x7mm 20mm
KD-35 100x100x10mm 35mm
Gitterdør 70x70x7mm