Gasstett dør NORFO BGA-11

Model: NORFO BGA-11
 • A 30
 • 35 dB
Ta kontakt

NORFO BGA-11 gasstette dører- og luker benyttes i bygninger, containere og rom hvor det settes store krav til tetthet, og tilleggsfunksjoner som brannbeskyttelse, moderat trykkstyrke og lyd-demping. Typiske eksempler på bruk er kjellerrom, maskinrom, elektrorom og gass-sluser.

Konstruksjon
Dørbladet er utført av stålplater med en kjerne av hardpresset mineralull. Rundt dørbladet sitter en kraftig neoprenpakning.
Dørkarmen og terskelen er utført av stålprofiler og leveres for innsveising, inngysing eller fastbolting. Hvis terskelen vil bli utsatt for stor belastning, kan den leveres forberedt for fylling med betong.
Døren er forsynt med sveisehengsler og en to-punkts vridermekanisme som trekker dørbladet mot karmen. Tiltrekningen er justerbar for å sikre optimal kompresjon av pakningen. Døren leveres med dørvridere på begge sider, alternativt kun på en side.

To-fløyet dør
To-fløyet gasstett dør tilvirkes på samme måte som en-fløyet. Passiv fløy er lukket med en espagnolett på anslagssiden av dørbladet.
Alle testresultater refererer til en-fløyet dør. Ytelsene for to-fløyet dør kan avvike noe.

Overflatebehandling
De gasstette dørene leveres som standard grunnet med sinkfosfat primer. Hvis døren skal monteres i et korrosivt miljø, kan den leveres med karm, dørblad og hengsler i rustfritt materiale.

Tekniske data
Gass og lufttetthet
Døren er testet etter NS 3206 med følgende resultat med hensyn til luftgjennomgang (tettheten er uavhengig av innvendig eller utvendig overtrykk):

Brannmotstand
Døren testet og er sertifisert i brannklasse A 30 ihht. NS 3919 for størrelser inntil M12xM21.

Lydisolasjon
Døren er testet for lydgjennomgang iht. NS 3150, og tilfredsstiller lydklasse 35dB.

Trykkstyrke
Basert på bøyetest, kan døren iflg. beregninger utsettes for følgende statisk trykk uten varige deformasjoner:

Tetthet mot slagregn
Døren er testet for tetthet mot slagregn iht. Nortest standard 116, og tilfredsstiller kravene til høyeste testklasse. Døren er også testet med høytrykksspyler, og har en tetthet tilsvarende IP 65.

Forespørsler

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

 • Dørtype, dimensjon, slagretning (NS 549)
 • Innfestingsmåte
 • Eventuelt tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

 • Hull i terskel for betongfylling
 • Maling etter kundens spesifikasjon
 • Rustfri utførelse
 • Dørvrider kun på innsiden
 • Låser. Diverse alternativer beskrevet på neste datablad.
 • Elektrisk vrideroperasjon. Datablad kan oversendes på forespørsel.

Monteringsanvisning

Monterings- og vedlikeholdsanvisning følger hver dør, og kan oversendes på forespørsel.

Dimensjoner

Se tabell

FDV / Produktblad - Kommer

Luke Karmåpning Vekt (Kg)
Modul mål B x H (mm)  
M8 x M8 700×700 39
M9 x M9 800×800 47
M10 x M10 900×900 57
Luke har 45 mm karm på alle sider. Spesialmål kan tilvirkes.