Sikkerhetsdør - Høysikkerhetsdør

Ståldør - Security doors - High security doors
Model: BGA-50S5
  • A 60
  • RC4
Ta kontakt

NORFO BGA-50S5 er vår kraftigste sikkerhetsdør, og er egnet for lokaler med ekstra høye sikkerhetskrav. Med godkjent kombinasjonslås i tillegg, tilfredsstiller døren NSMs krav til gradering hemmelig eller strengt hemmelig. Sikkerhetsdøren benyttes i lokaler med høye sikkerhetskrav som for eksempel forsvarsanlegg, kraftverk, datasentraler, arkiver, våpen- og ammunisjonslagre og tilfluktsrom.
Klassifisering: Sikkerhet iht. NS-3170. Klasse 5 iht. EN 1627. 

Utførelse
Sikkerhetsdøren tilvirkes i to utførelser som har samme ytre mål og utseende.
BGA-50S tilfredsstiller kravene til klasse 4 etter NS 3170, mens dørbladet til BGA-50S5 er forsterket slik at den tilfredsstiller kravene til klasse 5 ifølge Europeisk standard ENV 1627. Testing etter ENV 1627 kl. 5 setter vesentlig større krav til døren enn NS 3170 klasse 4 både med hensyn til statisk belastning og innbruddsforsøk.

Konstruksjon
Dørbladet er utført av 3 mm. stålplater med forsterkninger og ilegg av boresikkert materiale, og er isolert med mineralull. Rundt dørbladet sitter en kraftig neoprenpakning som gir god tetthet. Dørkarmen er utført av 3 mm. stålprofiler og leveres for innsveising, inngysing eller fastbolting. Hvis terskelen blir utsatt for stor belastning, kan den leveres forberedt for fylling med betong. Døren er forsynt med sveisehengsler med kraftige bakkantsikringer og et 3-punkts reilesystem som låses med en tilholderlås type FAS 309. Hvis døren skal være selvlukkende kan reilesystemet leveres selvaktiverende.
Anbefalt dørlukker: Dorma TS-83-6 (EN-7).

Overflatebehandling
Sikkerhetsdøren leveres som standard grunnet med sinkfosfat primer, men kan som et tillegg leveres ferdig lakkert iht. kundens spesifikasjon. Låsdetaljer er hammerlakkert i grå farge. Hvis døren skal monteres i et korrosivt miljø, kan den leveres med karm, dørblad, og hengsler i rustfritt materiale.

Låsesystemer
Vi tilbyr ulike typer låsesystemer. Ta kontakt med oss.

Innbruddsmotstand

BGA-50S er testet og tilfredsstiller kravene til kl. 4 ifølge NS 3170.
BGA-50S5 er testet og tilfredsstiller kravene til kl. 5 ifølge ENV 1627.

Brannmotstand
BGA-50S er testet og sertifisert i brannklasse A 60 iflg. NS 3919 for
størrelser inntil M11xM22. BGA-50S5 er ikke branntestet, men
har samme isolasjon som BGA-50S og tilvirkes av ubrennbare materialer

Trykkstyrke
Dørstørrelse med fri åpning inntil 900×2000 mm er beregnet for et
statisk trykk på 50 kPa fra hengselssiden og 35 kPa fra anslagssiden.

Tilleggsutstyr

  • Maling etter kundens spesifikasjon
  • Tilleggslåser
  • Dørlukker

 

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

  • Dørtype, dimensjon
  • Slagretning (NS 549)
  • Innfestingsmåte
  • Eventuelt tilleggsutstyr
En-fløyet dør Karmåpning Vekt (kg) Vekt (kg)
Modul mål B x H (mm) BGA 50S4 BGA 50S5
M9 x M21 800x2005 175 255
M10 x M21 900x2005 190 280
M11 x M21 1000x2005 205 305