Sikkerhetsdør - Høysikkerhetsdør

Ståldør - security doors - high security doors
Model: BGA-50S4
  • A 60
  • RC4
Ta kontakt

NORFO BGA-50S4 er en sikkerhetsdør som tilfredsstiller kravene til klasse RC4. Dørene benyttes i lokaler med høye sikkerhetskrav, som for eksempel forsvarsanlegg, kraftverk, datasentraler, arkiver, våpen- og ammunisjonslagre og tilfluktsrom. Døren tilvirkes i to utførelser som har samme ytre mål og utseende.
Tilfredsstiller kravene til klasse 4 etter NS 3170. 

Bruksområde
NORFO sikkerhetsdør BGA-50S4 og BGA-50S5 benyttes i lokaler med høye sikkerhetskrav som for eksempel forsvarsanlegg, kraftverk, datasentraler, arkiver, våpen- og ammunisjonslagre og tilfluktsrom. Sikkerhetsdøren produseres i to utførelser, som har samme ytre mål og utseende. BGA-50S4 tilfredsstiller kravene til klasse 4 etter NS 3170, mens dørbladet til BGA-50S5 er forsterket slik at den tilfredsstiller kravene til klasse 5 ifølge Europeisk standard ENV 1627. Testing etter ENV 1627 klasse 5 setter vesentlig større krav til døren enn NS 3170 klasse 4, både med hensyn til statisk belastning og innbruddsforsøk.

Konstruksjon
Dørbladet er utført av 3 mm. stålplater med forsterkninger og ilegg av boresikkert materiale, og er isolert med mineralull. Rundt dørbladet sitter en kraftig neoprenpakning som gir god tetthet. Dørkarmen er utført av 3 mm. stålprofiler og leveres for innsveising, inngysing eller fastbolting. Hvis terskelen blir utsatt for stor belastning, kan den leveres forberedt for fylling med betong. Sikkerhetsdøren er forsynt med sveisehengsler med kraftige bakkantsikringer og et 3-punkts reilesystem som låses med en tilholderlås type FAS 309. Hvis døren skal være selvlukkende kan reilesystemet leveres selvaktiverende.
Anbefalt dørlukker: Dorma TS-83-6 (EN-7).

Låsesystemer
Vi tilbyr ulike typer låsesystemer. Ta kontakt med oss.

Innbruddsmotstand
BGA-50S4 er testet og tilfredsstiller kravene til klasse 4 ifølge NS 3170.
BGA-50S5 er testet og tilfredsstiller kravene til klasse 5 ifølge ENV 1627.

Brannmotstand
BGA-50S4 er testet og sertifisert i brannklasse A60 iflg. NS 3919 for størrelser inntil M11xM22.
BGA-50S5 er ikke branntestet, men har samme isolasjon som BGA-50S4 og tilvirkes av ubrennbare materialer.

Trykkstyrke
Dørstørrelse med fri åpning inntil 900×2000 mm er beregnet for et
statisk trykk på 50 kPa fra hengselssiden og 35 kPa fra anslagssiden.

Skuddsikkerhet
Sikkerhetsdøren er fabrikktestet mot skudd «AG-3 med NATO-ammunisjon».

Tilleggsutstyr
Hull i terskel for betongfylling
Maling etter kundens spesifikasjon
Tilleggslåser
Dørlukker

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

  • Dørtype, dimensjon
  • Slagretning (NS 549)
  • Innfestingsmåte
  • Skudd-sikring
  • Eventuelt tilleggsutstyr
Enfløyet sikkerhetdør Karmåpning Vekt Vekt
Modulmål B x H (mm) BGA 50S4 BGA 50S5
9 x 21M 800 x 2005 175 255
10 x 21M 900 x 2005 190 280
11 x 21M 1000 x 2005 205 305
Fri karmåpning er 25 mm. mindre enn angitt B-mål, pga. bakkantsikring og sluttstykke.