Branndør - sikkerhetsdør - steel doors - security doors

Ytterdør brannklasse EI2-15-EW60
Model: Hellbergs HI-SD-RC4
  • EI2-15-EW60
  • Sa S200
  • 38dB 43 dB
  • RC4
Ta kontakt

1-fløyet sikkerhetsdør. Våre klassifiserte sikkerhetsdører sikrer deg mot innbrudd og angrep, og tilfredsstiller høye krav til sikkerhet (RC=Resistant Class). Leveres som standard i innbruddsklasse RC4 iht. SS-EN 1627. Ytterdøren er CE-merket iht. EN 14351-1 samt EN 16034 der brannklasse er påkrevet. 

CE-MERKE:
Ytterdøren er CE-merket ihht. EN 14351-1 samt EN 16034 der brannklasse er påkrevet.

Mot tillegg: Dørblad og karm kan lakkeres i de fleste RAL eller NCS farger.

KORROSJONSKLASSE:
Vi anbefaler å lakkere ytterdøren for å oppnå korrosjonsklasse C2.
Sikkerhetsdøren kan leveres i korrosjonsklasse C2, C3 eller C4 ihht. EN 12944-2. C3 leveres med rustfri terskel, C4 har i tillegg rustfrie hengsler som standard. For dører tilsvarende korrosjonsklasse C5 leveres karm, dørblad og terskel i syrefast stål AISI 316.

DØRBLAD:
Dørbladet er 54 mm tykt og overfalset.
Materiale: 1 mm stålplate, isolasjon av mineralull.
Dørbladet falses og limes sammen med gjennomgående stag og forsterkninger.
Overflatebehandling: Varmforsinket utført i magizink stålplate. Kan lakkeres i de fleste RAL eller NCS farger. 

KARM:
Karm A: Omslutningskarm som tilpasses etter veggtykkelse. Gerikt på både hengsel- og anslagsside.
Karm B: Gerikt på hengselside.
Karm C: Uten gerikt (smyg).
Materiale: 1,5 mm stålplate, isolasjon av mineralull.
Overflatebehandling: Varmforsinket utført i magizink stålplate. Kan lakkeres i de fleste RAL eller NCS farger.
Montering: Karmen festes med justerbare karmhylser, komplett montasjesett medfølger.

TERSKEL:

Sikkerhetsdøren leveres som standard med faset anslagsterskel i varmforsinket utførelse. På forespørsel kan døren døren leveres med flat terskelplate. Alternativt kan tersklene leveres i rustfri utførelse. Ved valg av flat terskelplate kan dørbladet kompletteres med slepelist, børstelist eller hev-/senk terskel.

STANDARDBESLAG:

Låskasse Assa 510 og Assa 511.
Godkjent med valgfri hovedlås og 2. stk. ekstralås Assa 511 .
Godkjent med motorlås Assa 840 alternativt Assa 841.
A=54 mm., B=27 mm. Faste bakkantsbolter/bakkantsikring.
Forsterket for dørpumpe.

EKSEMPLER FOR TILLEGGSBESLAG:

Sparkeplate, ekstra innbruddsbeslag, tilleggslås, elektrisk sluttstykke, motorlås, lås m/mikrobryter, karmoverføring, holdemagnet, magnetkontakt, dørpumpe, dørvrider, sylinderlås og panikkbeslag.

Vi kan tilby tre ulike karmtyper;

Gerikt på begge sider (Type A)
Gerikt på hengselssiden (Type B)
Uten gerikt (Type C)

Vi har fått sertifikat på vår 2-fløyede dører, med innbruddsklasse RC4. Se våre produktblad.
Dørmodell HD100-2 gjelder innerdør. Dørmodell HD110-2 gjelder ytterdør.

Modul mål Ytre karmmål Vekt
Enfløyet dør    
9 x 20 890 x 1990 70
10 x 20 990 x 1990 75
9 x 21 890 x 2090 70
10 x 21 990 x 2090 80
11 x 21 1090 x 2090 90
12 x 21 1190 x 2090 95
13 x 21 1290 x 2090 100