Trykkdør NORFO KDS - uisolert

Uisolert trykkdør
Model: NORFO KDS
Ta kontakt

NORFO KDS-dører benyttes til avstenging av åpninger i bygninger, siloer, tunnelåpninger, og andre steder hvor det settes krav til trykkstyrke kombinert med funksjonalitet, men uten krav til isolasjon eller tetthet. Produseres etter ønsket mål.

Dørbladet er utført av 10 mm stålplate beregnet ut fra trykklast og størrelse, eventuelt ut fra ønsket motstand mot splinter og prosjektiler. Dørkarmen er utført av vinkelprofiler og er beregnet for innfesting i smyg ved hjelp av ekspansjonsbolter. Terskelen er utført av 50 mm høy hulprofil. Døren er forsynt med rustfrie hengsler med bronselager og et 3-punkts selvaktiverende reilesystem som motstår rebound fra en eventuell eksplosjon. Reilesystemet er utenpåliggende, hvilket sikrer enkel adkomst for vedlikehold. Hvis døren primært skal motstå splinter, og ikke vil bli utsatt for trykk av betydning, kan den alternativt leveres med en vanlig låskasse istedenfor 3-punkts låsen. Bak hengslene har døren kraftige bakkantsikringer som hindrer åpning av døren selv om hengslene kuttes eller demonteres.

Overflatebehandling
Sikkerhetsdøren leveres som standard grunnet med sinkfosfat primer. Innvendige deler av låsbeslaget leveres som standard lakkert med grå hammerlakk, mens utvendige deler av er i rustfritt materiale. Hvis døren skal monteres utendørs anbefales at den leveres rustfri. Innvendige deler av lås-beslaget kan leveres i rustfritt materiale hvis dette blir eksponert for nedbør og fuktighet.

To-fløyet dør
To-fløyet sikkerhetsdør tilvirkes på samme måte som enfløyet. Passiv fløy er lukket med utenpåliggende espagnolett på anslagssiden av dørbladet.

Låser
3-punkts reilene opereres med et vriderhandtak. Døren kan leveres med følgende alternativer for avlåsing:

a) Uten lås.

b) Smalprofil sylinderlås. Sylinder medfølger ikke.

c) Sylinderlås og elektrisk sluttstykke. Sylinder medfølger ikke.

d) Elektromagnetisk lås.

e) Tilholderlås operert med nøkkel fra begge sider.

f) Sylinderlås som åpnes med nøkkel og vriderhandtak fra utsiden. Fra innsiden åpnes døren kun med vriderhandtaket (rømningsdør). TrioVing sylinder 5536 FKRM medfølger.

g) Sylinderlås som åpnes med nøkkel og vriderhandtaket fra utsiden. Fra innsiden åpnes døren med et vertikalt panikkbeslag. Panikkbeslaget tilfredsstiller elektrisitetstilsynets krav om at dør i rømningsvei fra rom med høyspenning skal kunne åpnes fra liggende stilling. TrioVing sylinder 5536 FKRM medfølger.

Da type avlåsing er integrert, må dette spesifiseres ved forespørsel / bestilling.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

 • Dørtype, dimensjon, slagretning (NS 549)
 • Trykkbelastning
 • Låsfunksjon
 • Overflatebehandling, materialkrav
 • Eventuelt tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

 • Hull i terskel for betongfylling
 • Maling etter kundens spesifikasjon
 • Rustfri utførelse
 • Varmforsinket utførelse
 • Rustfritt 3-punkts låsbeslag
 • Tilleggslåser

FDV / Produktblad - Kommer