Trykkdør gasstett NORFO BGA-51

Trykkdør
Model: NORFO BGA-51
Ta kontakt

NORFO BGA-51 er gasstette trykkdører og luker som benyttes i bygninger, containere og rom hvor det settes store krav til tetthet og trykkstyrke, og tilleggsfunksjoner som brannbeskyttelse og lyddemping. Typiske eksempler på bruk er kjelerom, maskinrom og redningsrom.

Bruksområde
NORFO BGA-51 er gasstette trykkdører- og luker som benyttes i bygninger, containere og rom hvor det settes store krav til tetthet og trykkstyrke, og tilleggsfunksjoner som brannbeskyttelse og lyddemping. Typiske eksempler på bruk er kjelerom, maskinrom og redningsrom.

Konstruksjon
Dørbladet er utført av 3 mm stålplater med forsterkninger, og er isolert med mineralull. Rundt dørbladet sitter en kraftig neoprenpakning. Dørkarmen og terskelen er utført av 3 mm stål-profiler og leveres for innsveising, inngysing eller fastbolting. Hvis terskelen vil bli utsatt for stor belastning, kan den leveres forberedt for fylling med betong. Trykkdøren er forsynt med sveisehengsler og en 3-punkts vridermekanisme som trekker dørbladet mot karmen (luke har 1-2 punkts vrider). Tiltrekningen er justerbar for å sikre optimal kompresjon av pakningen. Døren leveres med dørvridere på begge sider, alternativt kun på en side.

To-fløyet dør
To-fløyet trykkdør/gasstett dør tilvirkes på samme måte som en-fløyet. Passiv fløy er lukket med utenpåliggende skåter på anslagssiden av dørbladet. Alle testresultater refererer til en-fløyet dør. Ytelsene for to-fløyet dør kan avvike noe.

Overflatebehandling
Dørene leveres som standard grunnet med sinkfosfat primer. Hvis døren skal monteres i et korrosivt miljø, kan den leveres med karm, dørblad og hengsler i rustfritt materiale.

Tekniske data

Gass og lufttetthet
Døren er testet etter NS 3206 med følgende resultat med hensyn til luftgjennomgang (tettheten er uavhengig av innvendig eller utvendig overtrykk):

Brannmotstand
Døren er testet og sertifisert i brannklasse A 60 i flg. NS 3919 for størrelser inntil M11xM22.

Lydisolasjon
Døren er testet for lydgjennomgang i flg. NS 3150, og tilfredsstiller lydklasse 35dB.

Trykkstyrke
BGA-51 tåler et trykk på 15 – 50 kPa avhengig av dørstørrelse. Dørstørrelse med fri åpning inntil 900×2000 mm er beregnet for et statisk trykk på 50 kPa fra hengselssiden, og 35 kPa fra anslags-siden. Dørens styrke kan beregnes i hvert tilfelle når det foreligger spesifikasjon over reflektert eksplosjonstrykk, pulsvarighet og tillatt plastisk deformasjon.

Tetthet mot slagregn
Døren er testet for tetthet mot slagregn ifølge Nortest standard 116, og tilfredsstiller kravene til høyeste testklasse. Døren er også testet med høytrykksspyler, og har en tetthet tilsvarende IP 65.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

Dørtype
Dimensjon
Slagretning (NS 549)
Innfestingsmåte
Eventuelt tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr
Hull i terskel for betongfylling
Maling etter kundens spesifikasjon
Rustfri utførelse
Dørvrider kun på innsiden
Låser. Diverse alternativer beskrevet på neste datablad.
Elektrisk vrideroperasjon. Datablad kan oversendes på forespørsel.