Montering, service og vedlikehold

Ta kontakt

Vi har egen monteringsavdeling med erfarne montører som sørger for en sikker og profesjonell montering av alle våre produkter. Etter utført oppdrag leverer vi sjekklister slik at du som kunde skal være sikker på at det utført i henhold til krav og montasjeinstrukser.

Vi utfører også service på egne produkter. Jevnlig service og profesjonelt forebyggende vedlikehold sørger for at produktene fungerer optimalt til enhver tid. Ta kontakt for nærmere opplysninger.

 

Montering
Vi har egen monteringsavdeling med erfarne montører som sørger for en sikker og profesjonell montering av alle våre produkter. Vi monterer daglig alt fra vanlige leilighetsdører, branndører og brannporter, til store spesialporter og spesialprodukter til tilfluktsrom.

Vår datterbedrift Mekanor AS, produserer og monterer større stålkonstruksjoner som stålbygg, gangbruer, trapper og spesialkonstruksjoner til entreprenørbransjen. På grunn av stor aktivitet utfører vi normalt bare montering av produkter vi selv leverer.
Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om montering.

Service og vedlikehold
Vi utfører service på alle våre produkter. Jevnlig service og profesjonelt forebyggende vedlikehold sørger for at produktene fungerer optimalt til enhver tid. Erfaring viser at dette er god økonomi, da produktene får en lengre levetid, og man unngår driftsstans og større reparasjoner. For flere av våre produkter anbefaler vi derfor at man inngår en service- og vedlikeholdsavtale.
Ta kontakt for nærmere opplysninger