Slik finner du riktig slagretning på døren

Ta kontakt

Er døren venstre eller høyre hengslet?

For å fastslå om en dør er venstrehengslet eller høyrehengslet, kan du stille deg på den siden av døren der hengslene er synlige, når døren er lukket.

1. Stå foran døren: Vend ansiktet mot døren på den siden der hengslene er synlige eller der du vet de er festet til karmen.
2. Se på hengslene: Hvis hengslene befinner seg på venstre side, er døren venstrehengslet.
3. Hvis hengslene befinner seg på høyre side, er døren høyrehengslet. Det mest vanlige er utadslående dør, som har hengslene synlige på utsiden. Hvis du har en innadslående dør, vil hengslene være synlige på innsiden.