Slik finner du riktig slagretning på døren

Ta kontakt

Du fastslår om døren er høyrehengslet eller venstrehengslet ved å stille deg på den siden av døren der hengslene er synlige - når døren er lukket.
En høyrehengslet dør har synlige hengsler på høyre side, mens en venstrehengslet dør har synlige hengsler på venstre side.