Branndør - høysikkerhetsdør

Høysikkerhetsdør - steel - security doors - high security doors
Model: Hellbergs Høysikkerhetsdør RC4H
  • EI(2)15-EW30 EI(2)15-EW60
  • S200 Sa
  • 33 dB 38 dB
  • RC4
  • C2
Ta kontakt

Hellbergs klassifiserte høysikkerhetsdør i innbruddsklasse RC4H sikrer deg mot innbrudd og angrep, og tilfredsstiller høye krav til sikkerhet. Dørbladet er utstyrt med 3 mm. ekstra metallplater som dekker hele overflaten. Leveres som standard i innbruddsklasse RC4 iht. SS-EN 1627. Ikke CE-merket for brann. Kan leveres med skuddsikker plate FB4 (tilvalg).

Høysikkerhetsdøren kan leveres skuddsikker med RC4H (ikke flat terskel).

DØRBLAD:

Dørbladet er 57 mm tykt og overfalset.
Dørbladet falses og limes sammen med gjennomgående stag og forsterkninger.
Materiale: 1+3 mm stålplate, isolasjon av mineralull.
Rammen er laget av 3 mm stålplate.
Overflatebehandling: Varmforsinket utført i magizink stålplate. Kan lakkeres i de fleste RAL eller NCS farger.
Døren kan utstyres med en rekke monteringskombinasjoner.

KARM:
Karm A: Omslutningskarm som tilpasses etter veggtykkelse.
Gerikt på både hengsel- og anslagsside.
Karm B: Gerikt på hengselside (ANBEFALT)
Karm C: Uten gerikt (smyg).
Materiale: 3 mm stålplate, isolasjon av mineralull.
Overflatebehandling: Varmforsinket utført i magizink stålplate. Kan lakkeres i de fleste RAL eller NCS farger.
Montering: Karmen festes med justerbare karmhylser.  Montasjesett kan bestilles.

TERSKEL:
Høysikkerhetsdøren leveres som standard med faset anslagsterskel i varmforsinket utførelse.

STANDARDBESLAG:
Ved RC4 inngår 3 stk låsuttak.
Låskasse Assa 510 og Assa 511.
Godkjent med valgfri hovedlås og ekstralås Assa 511 .
Godkjent med motorlås Assa 840 alternativt Assa 841.
A=57 mm., B=30 mm. Faste bakkantsbolter/bakkantsikring.
Forsterket for dørpumpe.

SKUDDSIKKER
Sikkerhetsdøren kan utrustes med skuddsikre plater, og vil dermed oppfylle FB4 iht. EN-1522. 

EKSEMPLER FOR TILLEGGSBESLAG:
Sparkeplate, ekstra innbruddsbeslag, tilleggslås, elektrisk sluttstykke, motorlås, lås m/mikrobryter, karmoverføring, holdemagnet, magnetkontakt, dørpumpe, dørvrider, sylinderlås og panikkbeslag.

Modulmål Ytre karmmål Vekt
Enfløyet dør    
9 x 20 890 x 1990 70
10 x 20 990 x 1990 75
9 x 21 890 x 2090 70
10 x 21 990 x 2090 80
11 x 21 1090 x 2090 90
12 x 21 1190 x 2090 95
13 x 21 1290 x 2090 100