Trykkdør / trykkport NORFO FEG

Trykkdør
Model: NORFO FEG
  • El 120
Ta kontakt

NORFO FEG er utviklet spesielt for industrianlegg, til bruk i kontrollrom og andre rom plassert i eksplosjonsfarlige områder, og for beskyttelse av bygninger mot utvendige eksplosjoner. Typiske bruksområder er fjellanlegg, trafoanlegg, sprengstofflager, tilfluktsrom, tuneller og jernbanetunneler hvor behovet for dør eller stor port med brannsikkerhet er påkrevet. Finnes både som 1-fløyet og 2-fløyet.

Dørbladet er produsert av stålplater med avstivere, og dimensjonert etter
trykkbelastningen. Karmen er en profilert stålplate som boltes fast i utsparing
med ekspansjonsbolter. FEG-2 som er beregnet for større trykkbelastning,
krever at en spesiell ramme av vinkeljern støpes inn i utsparingen, mens
FEG-1 monteres uten. Dørblad og karm er isolert med steinull. Terskelen
har hull for inngysing av betong. Neoprenpakning i et spor rundt dørbladet gir god tetthet.

Låser
Sikkerhetsdøren er utstyrt med et kraftig 3-punkts låsbeslag som er dimensjonert for å
motstå tilbakeslagseffekt av en eksplosjon. Låsbeslaget er selvaktiverende når
døren lukkes, og er utenpåliggende for å sikre god adkomst for tilsyn og
vedlikehold. Reilene opereres med et vriderhandtak. Døren kan leveres
med følgende alternativer for avlåsing:

a) Uten lås (standard)
b) Sylinderlås. Sylinder medfølger ikke
c) Sylinderlås og el. sluttstykke
d) Elektromagnetisk lås
e) Motorlås
f) Sylinderlås som åpnes med nøkkel og vriderhandtak fra utsiden.
Fra innsiden åpnes døren kun med vriderhandtaket (rømningsdør).
TrioVing sylinder 5536 FKRM medfølger.
g) Sylinderlås som åpnes med nøkkel og vriderhandtaket fra utsiden.
Fra innsiden åpnes døren med et vertikalt panikkbeslag. Panikkbeslaget
tilfredsstiller elektrisitetstilsynets krav om at dør i rømningsvei fra rom
med høyspenning skal kunne åpnes fra liggende stilling.
TV sylinder 5536 FKRM medfølger.

Alternativ a), f) og g) kan leveres med motoroperert reilesystem.
Datablad sendes på forespørsel. Da type avlåsing er integrert,
må dette spesifiseres ved forespørsel / bestilling.

Overflatebehandling
Sikkerhetsdøren leveres som standard grunnet med sinkfosfat primer. Hengsler
og utvendige deler av låsbeslag er tilvirket av rustfritt materiale.
Innvendige deler av låsbeslag er utført i hammerlakkert stål. Som
opsjon kan dørblad og karm leveres i rustfritt stål AISI 304 eller 316.
Dette anbefales hvis døren skal benyttes som ytterdør. Forskjell i
temperatur ute og inne kan medføre at det dannes kondens i hulrommene
i dørblad og karm, noe som kan medføre et ukontrollerbart korrosjonsangrep.
Mot tillegg kan også innvendige deler av låsbeslaget leveres i rustfritt stål.

Brannmotstand
Varmegjennomgang tilsvarer A-120 etter NS 3919 i følge beregninger utført av
Norges branntekniske laboratorium. Døren er ikke sertifisert.

Eksplosjonstrykk
NORFO FEG-dører leveres i 2 trykk-klasser:
FEG-1:Maks. 15-50 kPa avhengig av dørstørrelse
FEG-2:Maks. 30-80 kPa avhengig av dørstørrelse

Beregninger som dokumenterer trykkstyrken i hvert enkelt tilfelle er
inkludert i leveransen.

Brann A120 ihht. beregninger fra Sintef.

Tilleggsutstyr

  • Dørlukker Dorma TS-83-6
  • Vindu 20 x 20 cm
  • Midlertidig stormkrok
  • Lakkert

Forespørsler

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

  • Lysåpning, hengselside, låsalternativ
  • Trykkbelastning (reflektert trykk, pulsvarighet, og tillatt
    plastisk deformasjon. Evt. ekvivalent statisk trykk)
  • Eventuelt tilleggsutstyr og materialønsker.

FDV / Produktblad - Kommer