Trykkdør / branndør NORFO BGA-50T

Trykkdør
Model: NORFO BGA-50T
  • A 60
Ta kontakt

NORFO BGA-50T-dører benyttes i bygninger, containere og rom hvor det settes krav til trykkstyrke og brannmotstand kombinert med funksjonalitet. Døren gir også god lydisolasjon og god tetthet. Typiske eksempler på bruk er tilfluktsrom, redningsrom og kontrollrom i eksplosjonsfarlig område.

Konstruksjon
Dørbladet er utført av 3 mm stålplater med forsterkninger, og er isolert med mineralull. Rundt dørbladet sitter en kraftig neoprenpakning som gir god tetthet. Dørkarmen og terskelen er utført av 3 mm stålprofiler, og leveres for innsveising, inngysing eller fastbolting. Karmen kan leveres i to alternative utførelser, standard eller med overfals på hengselssiden. Hvis terskelen vil bli utsatt for stor belastning, kan den leveres forberedt for fylling med betong. Døren er forsynt med sveisehengsler og et 3-punkts selvaktiverende reilesystem som motstår rebound fra en eventuell eksplosjon. Reilesystemet er utenpåliggende, hvilket sikrer enkel adkomst for vedlikehold. I de tilfeller døren skal være selvlukkende, leveres den med dørlukker type Dorma TS-83-6.

To-fløyet dør
To-fløyet sikkerhetsdør tilvirkes på samme måte som enfløyet. Passiv fløy er lukket med utenpåliggende espagnolett på anslagssiden av dørbladet.

Låser
Reilene opereres med et vriderhandtak. Døren kan leveres med følgende alternativer for avlåsing:

a) Uten lås.
b) Sylinderlås. Sylinder medfølger ikke.
c) Sylinderlås og elektrisk sluttstykke. Sylinder medfølger ikke.
d) Elektromagnetisk lås.
e) Tilholderlås operert med nøkkel fra begge sider.
f) Sylinderlås som åpnes med nøkkel og vriderhåndtak fra utsiden. Fra innsiden åpnes  døren kun med vriderhåndtaket (rømningsdør). TrioVing sylinder 5536 FKRM medfølger.
g) Sylinderlås som åpnes med nøkkel og vriderhåndtaket fra utsiden. Fra innsiden åpnes døren med et vertikalt panikkbeslag. Panikkbeslaget tilfredsstiller elektrisitetstilsynets krav om at dør i rømningsvei fra rom med høyspenning skal kunne åpnes fra liggende stilling. TrioVing sylinder 5536 FKRM medfølger.

Alternativ a) f) og g) kan leveres med motoroperert reilesystem. Datablad sendes på forespørsel. Da type avlåsing er integrert, må dette spesifiseres ved forespørsel / bestilling.

Overflatebehandling
Sikkerhetsdøren leveres som standard grunnet med sinkfosfat primer. Hvis døren skal monteres i et korrosivt miljø, kan den leveres med karm, dørblad og hengsler i rustfritt materiale.

Brannmotstand
Sikkerhetsdøren er testet og sertifisert i brannklasse A 60 iflg. NS 3919 for størrelser inntil M11xM22.

Trykkstyrke
BGA-50T tåler et trykk på 15 – 50 kPa avhengig av dørstørrelse. Dørstørrelse med fri åpning inntil 900×2000 mm er beregnet for et statisk trykk på 50 kPa fra hengselssiden, og 35 kPa fra anslags- siden. Dørens styrke kan beregnes i hvert tilfelle når det foreligger spesifikasjon over reflektert eksplosjonstrykk, pulsvarighet og tillatt plastisk deformasjon.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:                                                        Dørtype, dimensjon, slagretning (NS 549)
Innfestingsmåte
Låsfunksjon
Eventuelt tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr
Hull i terskel for betongfylling
Maling etter kundens spesifikasjon
Rustfri utførelse
Dørlukker
Tilleggslåser
Elektrisk vrideroperasjon. Datablad kan oversendes på forespørsel.

FDV / Produktblad - Kommer

En-fløyet sikkerhetsdør. Modul mål Karmåpning B x H (mm) Vekt (kg)
M9 x M21 800x2005 138
M10 x M21 900x2005 152
M11 x M21 1000x2005 168
To-fløyet sikkerhetsdør. Modul mål Karmåpning B x H (mm) Vekt (kg)
M15 x M21 1400x2005 210
M18 x M21 1700x2005 260
M21 x M21 2000x2005 310