Tilfluktsrom

I Stortingsmelding 17 heter det at tilfluktsrom skal vedlikeholdes. Det er eiers ansvar å sørge for vedlikehold iht. forskrifter.

Norfo har jobbet med tilfluktsrom siden 1963 og besitter stor kompetanse på området. Vi inspiserer tilfluktsrom, reparerer og bygger om og monterer nødvendig utstyr for ventilasjon. Vi har dører, sjokkventiler og gjennomføringer for eksplosjonssikring av rom og bygg.

Les mer om tilfluktsrom her: Forskrifter og krav til tilfluktsrom