Trykkport NORFO FEG

Model: NORFO FEG
Ta kontakt

NORFO FEG er en trykkport/trykkdør utviklet spesielt for industrianlegg til bruk i kontrollrom og andre rom plassert i eksplosjonsfarlig område, og for beskyttelse av bygninger mot utvendige eksplosjoner.

Dørbladet er produsert av stålplater med avstivere, og dimensjonert etter trykkbelastningen. Karmen er en profilert stålplate som boltes fast i utsparing med ekspansjonsbolter. Trykkport FEG-2 som er beregnet for større trykkbelastning, krever at en spesiell ramme av vinkeljern støpes inn i utsparingen, mens FEG-1 monteres uten. Dørblad og karm er isolert med steinull. Terskelen har hull for inngysing av betong. Neoprenpakning i et spor rundt dørbladet gir god tetthet.

Låser
Porten er utstyrt med et kraftig 3-punkts låsebeslag som er dimensjonert for å motstå tilbakeslagseffekt av en eksplosjon. Låsebeslaget er selvaktiverende når døren lukkes, og er utenpåliggende for å sikre god adkomst for tilsyn og vedlikehold. Reilene opereres med et vriderhåndtak. Trykkporten kan leveres med følgende alternativer for avlåsing:

a) Uten lås (standard).
b) Sylinderlås. Sylinder medfølger ikke.
c) Sylinderlås og el. sluttstykke.
d) Elektromagnetisk lås.
e) Motorlås
f) Sylinderlås som åpnes med nøkkel og vriderhandtak fra utsiden. Fra innsiden åpnes porten kun med vriderhåndtaket (rømningsdør). TrioVing sylinder 5536 FKRM medfølger.
g) Sylinderlås som åpnes med nøkkel og vriderhandtaket fra utsiden. Fra innsiden åpnes porten med et vertikalt panikkbeslag. Panikkbeslaget tilfredsstiller elektrisitetstilsynets krav om at dør i rømningsvei fra rom med høyspenning skal kunne åpnes fra liggende stilling. TV sylinder 5536 FKRM medfølger.

Alternativene a), f) og g) kan leveres med motoroperert reilesystem. Datablad sendes på forespørsel. Da type avlåsing er integrert, må dette spesifiseres ved forespørsel / bestilling.

Overflatebehandling
Porten leveres som standard grunnet med sinkfosfat primer. Hengsler og utvendige deler av låsebeslag er tilvirket av rustfritt materiale. Innvendige deler av låsebeslag er utført i hammerlakkert stål. Som opsjon kan dørblad og karm leveres i rustfritt stål AISI 304 eller 316. Dette anbefales hvis porten skal benyttes utendørs. Forskjell i temperatur ute og inne kan medføre at det dannes kondens i hulrommene i dørblad og karm, noe som kan medføre et ukontrollerbart korrosjonsangrep. Mot tillegg kan også innvendige deler av låsebeslaget leveres i rustfritt stål.

Brannmotstand
Varmegjennomgang tilsvarer A-120 etter NS 3919 i følge beregninger utført av Norges branntekniske laboratorium. Porten er ikke sertifisert.

Eksplosjonstrykk
NORFO FEG-porter leveres i to trykk-klasser:

FEG-1:Maks. 15-50 kPa avhengig av dørstørrelse
FEG-2:Maks. 30-80 kPa avhengig av dørstørrelse

Beregninger som dokumenterer trykkstyrken i hvert enkelt tilfelle er inkludert i leveransen.

Tilleggsutstyr
Dørlukker Dorma TS-83-6
Vindu 20 x 20 cm
Midlertidig stormkrok
Lakkering

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

Lysåpning, hengselside, låsalternativ
Trykkbelastning (reflektert trykk, pulsvarighet, og tillatt plastisk deformasjon. Evt. ekvivalent statisk trykk)
Eventuelt tilleggsutstyr og materialønsker.

FDV / Produktblad - Kommer