Traforomsdør

Model: NORFO TR-1 dør
Ta kontakt

NORFO TR-1 trafodør er utført i syrefast stål, AISI 316, og benyttes i korrosivt miljø til traforom, relérom, og andre rom hvor det er behov for en uisolert dør som tåler trykkbelastning. Døren kan leveres med eller uten ventilasjonsrister.

Konstruksjon Trafodør TR-1
Dørbladet er utført av 2 mm. korrugert plate med en ramme av hulprofil. Dørkarmen og terskelen er utført av 2 mm. stålprofiler, og leveres for innsveising, inngysing eller fastbolting. Hvis terskelen vil bli utsatt for stor belastning, kan den leveres forberedt for fylling med betong. Døren kan også leveres terskelfri, eller med avtagbar terskel. Døren har rustfrie sveisehengsler og kan leveres med ulike typer låser som spesifisert nedenfor. Døren kan utstyres med innstikksikre ventilasjonsrister utført som V-profil av 2 mm. syrefast materiale. Ventilasjonsareal kan bestemmes av kunde.

To-fløyet dør
To-fløyet trafodør tilvirkes på samme måte som en-fløyet trafodør. Den ene fløyen vil da være passiv, og holdes lukket med en espagnolett på anslagssiden av dørbladet.

Overflatebehandling
Som standard leveres trafodøren ubehandlet. Som tillegg kan den leveres med en overflatebehandling etter kundens spesifikasjon.

Låser
Valg av lås vil bl.a. avhenge av om døren skal tåle trykkbelastninger. Dersom trafodøren skal tåle trykk fra anslagssiden (eller sug fra hengselssiden) leveres et kraftig 3-punkts selvaktiverende reilesystem. Reilesystemet er utenpåliggende på anslagssiden, hvilket sikrer enkel adkomst for vedlikehold. Beslaget leveres som standard i hammerlakkert stål, grå farge. Reilene opereres med et vriderhåndtak, og døren kan leveres med følgende alternativer for avlåsing:

a) Uten lås.
b) Sylinderlås. Sylinder medfølger ikke.
c) Sylinderlås og elektrisk sluttstykke. Sylinder medfølger ikke.
d) Elektromagnetisk lås.
e) Tilholderlås operert med nøkkel fra begge sider.
f) Sylinderlås som åpnes med nøkkel og vriderhandtak fra utsiden. Fra innsiden åpnes døren kun med vriderhandtaket (rømningsdør). TrioVing sylinder 5536 FKRM medfølger.
g) Sylinderlås som åpnes med nøkkel og vriderhandtaket fra utsiden. Fra innsiden åpnes døren med et vertikalt panikkbeslag. Panikkbeslaget tilfredsstiller elektrisitetstilsynets krav til rømningsdør fra rom med høyspenning. TrioVing sylinder 5536 FKRM medfølger.

Da type avlåsing er integrert, må dette spesifiseres ved forespørsel / bestilling. Hvis det ikke stilles krav til trykkbelastning, kan døren leveres med valgfrie låskasser.

Trykkstyrke
NORFO TR-1 trafodør motstår et statisk trykk på 15-30 kPa fra hengselsiden avhengig av dørstørrelsen.         
Med 3-punkts låsebeslag vil den motstå et tilsvarende trykk fra anslagssiden, mens med en vanlig låskasse vil den tåle ca. 2 kPa fra anslagssiden. Ved behov for å motstå større belastninger kan døren leveres i forsterket utførelse. Dørens styrke kan beregnes i hvert enkelt tilfelle hvis reflektert trykk og pulsvarighet eller impuls blir spesifisert, eventuelt ekvivalent statisk belastning.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

Dørtype, dimensjon, slagretning (NS 549)
Innfestingsmåte
Areal av ventilasjonsrister.
Krav til låser.
Eventuelt tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr
Hull i terskel for betongfylling
Avtagbar terskel
Tilleggslåser / andre låsbeslag
Maling etter kundens spesifikasjon

FDV / Produktblad

Trafodør TR 1