Luftinntaks- og fordelingkammer

Luftinntaks- og fordelingkammer

Luftinntaks- og fordelingkammer

For luftinntak leveres komplette sjokksikrede systemer i samsvar med forskrifter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

NORFO sjalusideksel

NORFO sjalusideksel

NORFO sjalusideksel

Norfo sjalusideksler leveres først og fremst til sjokkventiler, men kan også leveres til andre formål som f.eks. til- og avluftsåpninger for ventilasjons- og prosessluft i yttervegger. De er ofte benyttet i værharde strøk hvor sjokkventilene/åpningene sitter plassert over terreng.

Hurtiglukkerventil KS-100 - KS-800

Hurtiglukkerventil KS-100 - KS-800

Hurtiglukkerventil KS-100 - KS-800

Hurtiglukkerventil TEMET KS-100 - KS-800 benyttes i ventilasjonsanlegg for avstengning av ABC filtre, CO2 filtre o.l. Videre benyttes den til omkobling mellom driftsalternativene normal- og filterventilasjon, eventuelt til omkobling mellom alternative luftinntak i alle typer sikkerhetssrom.

Sjokk/overtrykksventil KC-S og KC-T

Sjokk/overtrykksventil KC-S og KC-T

Sjokk/overtrykksventil KC-S og KC-T

Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokk og sjokk-/overtrykksventil uten dempningsledd:

  • KC-S/1 og KC-T/1 for tilfluktsrom i betong
  • KC-S/3 og KC-T/3 for offentlig tilfluktsrom i fjell.

For bruk i fjellanlegg har ventilen et kraftigere innstøpingshus, mens ventilelementene er de samme.

Splintsikker ventilasjonsrist

Splintsikker ventilasjonsrist

Splintsikker ventilasjonsrist

Splintsikre ventilasjonsrister leveres i henhold til spesifikasjoner utarbeidet av Norges Vassdrags- og energidirektorat, og benyttes til å sikre ventilasjonsåpninger i kraftforsyningsanlegg, og andre steder hvor det er behov for sikring mot splinter.

Kombinert sjokk- og avtrekksventil YV-1

Kombinert sjokk- og avtrekksventil YV-1

Kombinert sjokk- og avtrekksventil YV-1

Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokkventil uten dempningsledd for luftevakuering fra tilfluktsrom i betong. Ventilen monteres på innsiden av trykkbarrieren til vegg-gjennomføring, eller til gjennomføring i betongdør TBS-20. Eventuelt til innsveiset gjennomføring ved stålkonstruksjoner.

Sjokkventil ESV-San-100

Sjokkventil ESV-San-100

Sjokkventil ESV-San-100

ESV-San-100 er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokkventil for sikring av lufteledning fra bunnledninger i tilfluktsrom i betong. Ventilen monteres til innstøpt vegggjennomføring på innsiden av trykkbarrieren. Eventuelt til innsveiset gjennomføring ved stålkonstruksjoner.

ABC-filter GF 150E - 1500E

ABC-filter GF 150E - 1500E

ABC-filter GF 150E - 1500E

ABC-filtre GF er godkjent av DSB for bruk i tilfluktsrom i betong, og offentlige tilfluktsrom i fjell. Filteret er kompakt, og gir maksimal beskyttelse mot alle kjente stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler.