Rørgjennomføringer, innstøpte

Rørgjennomføringer, innstøpte

Innstøpte rørgjennomføringer benyttes for å sikre en solid og tett forankring ved montering av:

Regulerbare avtrekksventiler, sjokkventiler, gasstette hurtiglukkerventiler, gass- og trykktette gjennomføringer, og eksosrør.

Gass- og trykktett gjennomføring 81/2

Gass- og trykktett gjennomføring 81/2

Gass- og trykktett gjennomføring 81/4

Gjennomføring NORFO 81/2 benyttes ved behov for gass- og trykktett gjennomføring for flere kabler eller rør. Den benyttes også som reserve gjennomføring ved at rørgjennomføringen blindes med et blindlokk som kan erstattes av plate med pakknipler senere når når behov for flere kabler / rør oppstår.

Gass- og trykktett gjennomføring 81/8

Gass- og trykktett gjennomføring 81/8

Gjennomføring NORFO 81/8 benyttes når det er behov for gass og trykktett gjennomføring for rør eller kabel med diameter over 50 mm i allerede støpte vegger.

Eksosgjennomføring 81/11

Eksosgjennomføring 81/11

Eksosgjennomføring 81/11

NORFO eksosgjennomføring for eksisterende vegg har samme anvendelse som ovennevnte, men kan monteres etter at veggen er støpt.

Gjennomføringen leveres i to størrelser:

  • Hulldia. 150 mm for eksosrør ø 40-50 mm
  • Hulldia. 200 mm for eksosrør ø 75-100 mm
Gass og trykktett gjennomføring 96/1

Gass og trykktett gjennomføring 96/1

Gass- og trykktett kabelgjennomføring brukes i vegger hvor det stilles krav til gass- og trykktetthet ved gjennomføring av rør og kabler. Gjennomføringen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Gass- og trykktett gjennomføring 81/4

Gass- og trykktett gjennomføring 81/4

Gass- og trykktett gjennomføring 81/4

Gjennomføring NORFO 81/4 benyttes ved behov for gass- og trykktett gjennomføring for kabel eller rør med diameter over 50 mm.

Gass- og trykktett gjennomføring 81/9

Gass- og trykktett gjennomføring 81/9

Gjennomføring NORFO 81/9 benyttes når det er behov for gass- og trykktett gjennomføring for flere rør eller kabler i allerede støpte vegger.

Gass og trykktett gjennomføring 96/3

Gass og trykktett gjennomføring 96/3

Gass og trykktett gjennomføring NORFO 96/3 benyttes til rør og kabler når det er behov for å føre disse gjennom en allerede støpt vegg. Gjennomføringen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Rørgjennomføring for eksisterende vegg

Rørgjennomføring for eksisterende vegg

Gjennomføringene benyttes når det er behov for gjennomføring i allerede støpte vegger. De kan benyttes til montering av avtrekksventiler, hurtiglukkerventiler, sjokk-/overtrykksventiler, blindlokk, luftinntaksrør o.l. Største dimensjon godkjent av DSB er DN 300.