Tilfluktsrom

A/S Norfo er landets ledende leverandør av tilfluktsromsmateriell, med 50 års erfaring.

Vi leverer alt materiell til alle typer tilfluktsrom, vi står til tjeneste med bistand til prosjektering, tegning og løsning av ethvert problem i forbindelse med tilflukstsrom, herunder rehabilitering og opprustning av eldre anlegg.

I Stortingsmelding nr. 17 (2001-2002) slår myndighetene fast at:

«Tilfluktsrom skal fortsatt være en del av den beskyttelsen samfunnet skal kunne gi borgerne under krig. Eksisterende tilfluktsrom skal derfor vedlikeholdes».

Forskriftene for tilfluktsrom finner du her.

Vi utfører montering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle våre produkter.
> Les mer om service og montering

Vi har over 1000 branndører på lager, og leverer dører på dagen over hele landet.
> Les mer om vårt dørlager