Lekkasjesikker hurtiglukkerventil KS-K

Lekkasjesikker hurtiglukkerventil KS-K

Lekkasjesikker hurtiglukkerventil KS-K

Hurtiglukkerventil TEMET KS-100-K - KS-800-K benyttes i ventilasjonsanlegg i sikkerhetssrom for omkobling mellom driftsalternativene normal- og filterventilasjon, eventuelt til omkobling mellom alternative luftinntak. Den kan også benyttes i andre applikasjoner hvor det er behov for en lekkasjesikker stengeventil.

Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F

Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F

Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F

Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F kan benyttes for sikring av ventilasjonsåpninger i områder hvor det kan være fare for eksplosjoner. Ventilen er godkjent av Swiss Federal Office of Civil Defence og Swiss Defence Procurement Agency. Godkjenning nr. BZS T 86-010

Gasstett ventil Rapido og Quadro

Ga