Sjokkplattform SP1 og SP2

Sjokkplattform SP1 og SP2

Sjokkplattform SP2

Sjokkplattform SP brukes til å beskytte elektrisk og mekanisk utstyr mot vibrasjoner og grunnsjokk.

Splintsikker ventilasjonsrist

Splintsikker ventilasjonsrist

Splintsikker ventilasjonsrist

Splintsikre ventilasjonsrister leveres i henhold til spesifikasjoner utarbeidet av Norges Vassdrags- og energidirektorat, og benyttes til å sikre ventilasjonsåpninger i kraftforsyningsanlegg, og andre steder hvor det er behov for sikring mot splinter.

Trykkavlastingsluke Norfo TAL

Trykkavlastingsluke Norfo TAL

Trykkavlastingsluke Norfo TAL