Foldeport med sandwich portblad

Foldeport med sandwich portblad
Foldeport med sandwich portblad
Uklassifisert

Foldeporter benyttes i industrilokaler, lager, garasjeanlegg o.l. hvor det ønskes en isolert port som tåler hyppig bruk.

/share/mime/pdf.gifFoldeport
(1711.pdf, 145kB)

Bruksområde

Foldeporter benyttes i industrilokaler, lager, garasjeanlegg o.l. hvor det ønskes en isolert port som tåler hyppig bruk.

Virkemåte

Porten er delt i 3-6 seksjoner som åpnes ved at seksjonene foldes slik at de kommer ved siden av hverandre i åpen stilling. Jo bredere åpning, desto fler seksjoner.

Porten kan leveres med motordrift eller for manuell operasjon.

Konstruksjon

Portbladene er bygd opp som "sandwich"-paneler bestående av 0,6 mm galvaniserte stålplater lakkert med 25 μm polyester lakk. Mellom platene er det 50 mm freonfri polyuretan celleplast.

Panelene har innstøpt aluminiumsprofil for tetningslist og stålforsterkninger for beslag. Største dimensjon på hvert portblad er 1250x6000 mm (BxH).

I toppen har porten en styreskinne i varmforsinket stål. Mot gulv kan porten leveres med slepelist, alternativt utført for anslag mot et anlegg.

Porten er utstyrt med tetninger i aldringsbestandig EPDM gummi som er utformet for å hindre klemrisiko mellom seksjonene og mot vegg. På motordrevne porter leveres det i tillegg med fotoceller for å hindre klemskader.

Tekniske data

U-verdi

1,6 W/m2/ºK for 4x4 m2 stor port uten vindu. Beregnet etter EN12428.

Lufttetthet

1,8 m3/m2/h iflg. EN12426.

Regntetthet

Klasse 3 iflg. EN12425.

Vindlastkapasitet:

Klasse 3-5 iflg. EN12424 avhengig av størrelse.

Mekanisk styrke

Dimensjonert og testet for en million åpninger.

Dimensjoner

Innbyggingsmål i mm 3-delt 4-delt 6-delt
Minste bredde 1800 2440 3675
Største bredde