S88 Brannskyveport

S88 Brannskyveport

A 60, A 120

S88 er konstruert med skjult skinne og loddstenging, noe som gjør den sikker og pålitelig. Porten er varmforsinket, og leveres i seksjoner for enkel transport og montasje.

Stableport HT40

Stableport HT40

Stableport HT40

Stableport HT40 er en moderne konstruksjon, hvor elementene stables i en kasset
som kan monteres både innvendig og utvendig.
Elementer av glassfiber, med alu. topp og bunnprofiler.

Foldeport med sandwich portblad

Foldeport med sandwich portblad

Uklassifisert

Foldeporter benyttes i industrilokaler, lager, garasjeanlegg o.l. hvor det ønskes en isolert port som tåler hyppig bruk.

Leddheiseport med brannmotstand

Leddheiseport med brannmotstand

EI 60, EI 120, EI 180

Leddheiseportene benyttes som brannskille i industrilokaler, lager, garasjeanlegg o.l hvor det ønskes en port med vertikal åpning.Porten kan leveres med alternativ automatikk for statisk bruk henholdsvis hyppig bruk.

Betongluke, -dør og -port NORFO TBS-20 og TBS-30

Betongluke, -dør og -port NORFO TBS-20 og TBS-30

NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, -luker og -porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Andre anvendelses-områder er i kraftverk, oljebehandlingsanlegg, prosessindustri og andre beskyttede anlegg.

Slagport NORFO SSP

Slagport NORFO SSP

Slagport NORFO SSP

Norfo SSP er en relativt stor slagport som er beregnet for å motstå en moderat trykkbelastning. Basert på konstruksjonsprinsippene som er nevnt nedenfor kan den tilpasses forskjellige behov, og har blant annet blitt benyttet i rømningsveier fra tunneler, store ventilasjonsåpninger, trafoceller o.l.

Brannstableport

Brannstableport

EI 30, EI 60, EI 90, EI 120

Effertz brannstableport egner seg godt der det ikke er plass eller mulighet for brannskyveporter eller branndører.

Novosprint hurtigport

Novosprint hurtigport

Novosprint hurtigport
Uklassifisert

Novosprint hurtigport er en moderne konstruksjon, som gjør trafikken smidig på arbeidsplassen og bidrar til et bedre arbeidsmiljø ved å redusere støv og trekk.

Kraftverksdører og porter KD, KP

Kraftverksdører og porter KD, KP

Uklassifisert

Denne serien med dører og porter er utviklet av Norges vassdrags- og energidirektorat, og leveres i henhold til deres spesifikasjoner. Dørene brukes i kraftforsyningsanlegg, tunnelinnganger o.l. hvor det er behov for sikring mot uønsket inntrenging og/eller eksplosjonstrykk og splinter.

</