Sikkerhetsdør BGA-50-S

Sikkerhetsdør BGA-50-S

Sikkerhetsdør BGA-50-S
A 60
SS 817345 kl 4 (NS 3170)

NORFO BGA-50 S sikkerhetsdører benyttes i lokaler med høye sikkerhetskrav som for eksempel forsvarsanlegg, kraftverk, datasentraler, arkiver, våpenrom, ammunisjonslagre o.l.

Sikkerhetsdør BGA-50S5

Sikkerhetsdør BGA-50S5

Sikkerhetsdør BGA-50S5
ENV 1627 MK 5

Norfo BGA-50S5 er vår sterkeste sikkerhetsdør og er egnet for lokaler med ekstra høye sikkerhetskrav.Med godkjent kombinasjonslås i tillegg, tilfredsstiller døren NSMs krav til gradering hemmelig eller strengt hemmelig.